CRM jako celopodnikový systém

15. 04. 2017

Zhruba od začátku roku 2016 jsem začal vnímat trend, že se do CRM, které je určeno především obchodnímu a marketingovému oddělení, začaly rapidně přidávat další moduly. Primárním cílem jednotlivých informačních systémů, jako je ERP, CRM či SCM (Supply Chain Management), je vyvážení stavu mezi požadavky zákazníků, možnostmi a dostupnými zdroji podniku a také možnostmi dodavatelů. A nyní to zdá se bude zabaleno pouze do jednoho produktu.

CRM jako celopodnikový systém

Jedná se o kombinaci CRM systému a ERP řešení, které tak společně vytváří novou platformu pro prodej, servis, projektový management, finance a další. Nechybí zde ani HR modul, ticketovací systém a jiné. A otázka zní, proč se tak stalo.

 

Domnívám se, že je to způsobeno upadajícím zájmem o ERP systémy. Často je to ovlivněno tím, že firma již nějaký podnikový systém má a ten je tak složitě customizován, že ho nikdo nechce měnit, protože samotný vývoj nad produktem stál obrovské množství peněz. Představte si, že za implementaci ERP systému dáte jako společnost částku 20 milionů korun. Jak dlouho ho budete chtít udržovat, než budete vůbec uvažovat o změně? Z vlastní zkušenosti vím, že je to mnohdy i 15 let a více.

 

Velkou výhodu vidím v pořízení online verze a v možnosti mít neustále aktualizovaný celopodnikový systém. Obrovská výhoda online varianty tkví v  zachování stávajícího řešení i po dodatečném vývoji systému. Společnost pak nemusí platit integrátorovi další finanční prostředky za převedení do nejnovější verze, které jsou vydávány některými předními dodavateli každé dva roky nebo dokonce každý rok.

 

Myslím, že potřeba upgradu není způsobena ani tak potřebou mít nejnovější verzi a funkcionalitu, jako spíš nutností zapracovat aktuální legislativní změny například pro účetní modul a jiné. Dalším posunem je rozšíření systému opravdu do téměř každého oddělení ve společnosti. Pokud se pak takový systém implementuje, převede se do něj veškerá pracovní agenda a integrátor bude vykonávat svoji práci kvalitně, společnost pravděpodobně nebude mít potřebu tento systém měnit.  To vše by díky působení v celém podniku mělo zlepšit transparentnost informací uvnitř firmy.

Martin Duben

 

 

 

   

 

 

Martin Duben 

Autor článku je vedoucím CRM oddělení společnosti IBA CZ.

Článek vyšel v časopise CIO Business World 2/2017 

Zpět