CRM systém pro QORE Technologies

23. 11. 2017

Společnosti QORE Technologies jsme implementovali CRM systém MS Dynamics 365, který dostal přednost před systémem Salesforce.

CRM systém pro QORE Technologies

Zákazník si vybral on-line verzi, která funguje jako cloudová služba v rámci Office 365. Zatím jsme dodali modul Sales s tím, že je velmi pravděpodobné další rozšiřování, protože narůstá počet uživatelů. Customizace ze strany IBA CZ spočívala hlavně v úpravě polí a jejich datových typů a workflow pro automatizaci procesů. Součástí projektu byla i migrace dat a integrace s Exchange serverem a Outlookem.

 

Zpět