Jsme držitelem stupně utajení Vyhrazené

19. 06. 2017

Smíme nakládat s utajovanými informacemi do stupně Vyhrazené. Můžeme se účastnit tendrů a pracovat na zakázkách, kde je to podmínkou.

IBA CZ splnila všechny podmínky potřebné pro vydání tzv. Prohlášení podnikatele - stupeň utajení Vyhrazené. Prokazujeme tak spolehlivost v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost. Toto osvědčení umožňuje přístup k utajovaným informacím do stupně utajení Vyhrazené.

 

Pro IBA CZ to znamená zejména možnost účastnit se výběrových řízení a pracovat na zakázkách, kde je splnění této kvalifikace podmínkou. V souvislosti s tímto prohlášením byl dle zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti jmenován do funkce bezpečnostního ředitele společnosti Ing. David Janiurek. 

Zpět