REST API a opensource je i pro státní správu

24. 08. 2017

Jaký přínos může mít API rozhraní ve státní správě? Přečtěte si článek Vítězslava Košiny, našeho IT Consultanta. 

REST API a opensource je i pro státní správu

Aktuálním trendem ve zdravotnictví je zavedení co největší míry elektronické komunikace jak při distribuci, tak i vlastním výdeji léčivých přípravků. Mohlo by se zdát, že jde především o sběr informací o konkrétním výdeji léčiv pacientovi a následné poskytování těchto informací ošetřujícímu lékaři. Nepopírám, že toto je důležitá část, nicméně zde se jedná o velmi citlivé údaje a specifický případ užití.

 

Neméně důležitou částí moderních řešení v rámci státní správy je zpracování a poskytování dat bez osobních údajů v reálném čase. Takové systémy jsou v oblasti zdravotnictví k dispozici nebo aktuálně vznikají a umožňují v rámci dané legislativy všem subjektům hlásit např. pohyby léčiv nebo získávat informace o závadách léčivých přípravků. Skutečným přínosem pro všechny zúčastněné strany je fakt, že se tak děje zcela automatizovaně prostřednictvím jednoduchých API rozhraní na bázi REST služeb, a je tedy možné velmi jednoduše integrovat tyto služby do libovolného řešení třetí strany. V rámci těchto implementací je pozitivní skutečnost, že na straně státní správy probíhá implementace prostřednictvím moderních open source technologií, což vlastní řešení otevírá pro další zajímavá rozšíření.

 

Jak bylo zmíněno dříve, zajímavým se stává pohled na data jakožto celek. Takový pohled z principu neobsahuje žádný osobní údaj, jeho přítomnost je svým způsobem dokonce nežádoucí. Abychom mohli např. sledovat trendy ve spotřebě léčiv v rámci regionů, případně další trendy, které závisí na čase nebo místě, pak nepotřebujeme žádný osobní údaj. Zároveň se jedná o informace, které je v principu možné dále poskytovat třetím stranám v rámci otevřených dat k dalšímu zpracování, nebo mohou sloužit pro rozhodování v rámci konkrétních byznys procesů všech zainteresovaných stran.

 

Nicméně nutnou podmínkou je, aby komunikační rozhraní bylo jednoduché na implementaci a data byla poskytována ve formě, která je jednak strojově zpracovatelná, ale v případě nutnosti i lidsky čitelná. Ideální formou jistě není textový soubor aktualizovaný jednou měsíčně na stránkách konkrétní instituce, stejně jako složité rozhraní webových služeb poskytující velmi komplexní a sofistikovaná XML. Naopak nově nastoupeným trendem je poskytování jednoduchých REST API rozhraní, která jsou průběžně doplňována o další poskytované služby a dynamicky škálována podle potřeby. To je přesně způsob, jak všem zúčastněným stranám sdělit, že data se nesbírají kvůli sledování „velkého bratra“, ale prostě proto, abychom ze zpracování celku mohli ve finále profitovat všichni. 

Zpět