Zasílání CV

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je společnost IBA CZ, s.r.o., IČ 25783572, se sídlem Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 (dále jen „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány správcem prostřednictvím jeho interních nástrojů.

Tento souhlas je udělen na dvou let. Kdykoliv je jej ale možné odvolat a Vaše osobní údaje budou smazány z našich databází. Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas uděluji, je použití osobních údajů pro evidenci uchazeče o zaměstnání u Správce, případně u jeho dceřiných společností.

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) i manuálně prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.