Identity management

Přihlaste se bezpečným způsobem pouze jednou do všech systémů a neztrácejte čas nastavováním práv každému uživateli zvlášť, vždyť řídit přístupy centrálně je s naším řešením tak jednoduché! Ušetřete náklady i díky zefektivnění provozu existujících i nově zaváděných aplikací a obchodních procesů. Náš implementační tým má na svém kontě jeden z největších počtů instalací. Implementujeme Open-source User Provisioning system (midPoint), produkt využívaný na celém světě.

testovací text