O nás

IBA CZ je technologická společnost, která se specializuje na poskytování služeb v oblasti software. Je součástí nadnárodní aliance IBA Group, jednoho z největších dodavatelů ICT ve střední a východní Evropě. 

IBA CZ, se sídlem v Praze a delivery centry v Praze, Brně a Ostravě, má přes 120 kmenových zaměstnanců – IT specialistů se zaměřením na softwarový vývoj, projektový management a IT konzultace. IBA CZ spolupracuje intenzivně s mnoha kontraktory a partnerskými společnostmi, díky nimž může flexibilně reagovat na široký okruh potřeb svých zákazníků.

ISO certifikace

ISO

Klademe důraz na kvalitu a bezpečnost

Od roku 2011 je IBA CZ certifikována na ISO/IEC 20000-1 a ISO/IEC 27001. Jedná se o standard pro procesní řízení IT služeb postavený na základech ITIL, jehož zavedení v IBA CZ přináší zákazníkům neustálé zvyšování efektivity a kvality u poskytovaných IT služeb a dále o standard Řízení bezpečnosti informací, který zajišťuje koncepční zpracovávání informací dle jejich důležitosti a citlivosti. Zpráva od nezávislého certifikačního orgánu Bureau Veritas potvrdila vysokou profesionalitu interních procesů řízení podpory dodaných řešení, odpovídajícím způsobem zabezpečené prostředí, organizaci práce i jejich vzájemnou provázanost s firemní kulturou.

Naši zákazníci i partneři mohou očekávat mimo jiné např. transparentní komunikaci (SLA, výkazy, zpětná vazba) nebo oboustranné snížení rizik.

Při vývoji IT řešení používáme moderní agilní metodiky, které přináší zákazníkům lepší přehled a zainteresovanost při dodání řešení, která vede k vyšší spokojenosti zákazníka.

Naši partneři

IBA a IBM

Naše společnost úzce spolupracuje s IBM v mnoha zemích světa. Tato spolupráce se datuje od založení první společnosti IBA jako dceřiné společnosti IBM v Bělorusku v roce 1993. V současné době již IBM není vlastníkem žádné ze společností v alianci IBA, nicméně velmi úzká spolupráce i nadále pokračuje. Partnerství mezi IBM a IBA má mnoho různých rovin v podobě obchodní, technologické i vzdělávací.

Společnost IBA CZ je IBM Premier Business Partner. Členstvím v tomto programu získáváme jednodušší přístup k produktům společnosti IBM a výhodnější podmínky při nákupu a implementaci enterprise řešení.

IBA a SAP

IBA se stala partnerem SAP v roce 2005. Od roku 2010 je IBA Zlatým partnerem SAP a je pravidelně oceňována jako jeden z nejlepších All-in-One poskytovatelů na této úrovni partnerství. Kromě konzultací a poradenství nabízíme také přístup ke zdrojům informací o SAP, podporu při upgradování, řízení incidentů 24/7, průběžnou kontrolu využívání licencí SAP a licenční audity. Samozřejmostí je pak pokrytí celého životního cyklu produktů SAP od auditu a vývoje přes implementaci, integraci s ostatními systémy, ukládání, migraci dat až po podporu a údržbu. IBA je mimo jiné i preferovaným SAP tréninkovým centrem.

IBA CZ a LIFERAY

Liferay je přední poskytovatel podnikových open source portálových a kolaboračních softwarových produktů. IBA CZ je dlouholetým partnemerm společnosti Liferay pro Českou republiku a Slovensko. Exkluzivní znalosti a mnohaleté zkušenosti s portálovými technologiemi Liferay jsou podloženy mnoha českými i zahraničními projekty a velmi úzkou spolupráci včetně například zásahů do zdrojového kódu dokládá i každoroční pořádání Liferay konference, která nemá v ČR ani SR obdoby a těší se velkému zájmu zákazníků.

Další lokální strategická partnerství

       

Globální partneři

IBA Group je obchodním, případně technologickým partnerem následujících společností:

 

    IBM Partner           

  

Spolupráce s univerzitami

Společnost IBA CZ dlouhodobě spolupracuje s českými vysokými školami.

Naším klíčovým partnerem v této oblasti je Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, se kterou spolupracujeme na bázi průmyslového partnerství. Další fakultou, se kterou máme navázanou úzkou spolupráci a jsme členem její průmyslové rady, je Fakulta informačních technologií VUT.

Věnujeme se nejen organizaci větších školicích akcí určených studentům všech vysokých škol, ale také se snažíme naše zkušenosti předávat v rámci předmětu Podnikové portály vyučovaném na Fakultě informatiky MU a Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Tímto způsobem mají studenti možnost získat nové znalosti od lektorů, kteří disponují nejen výbornými technickými znalostmi, ale také se pohybují v prostředí komerčních projektů.

Software Summer Camp

Od roku 2007 organizujeme týdenní pásmo workshopů věnované studentům českých i slovenských vysokých škol. Akce se koná každoročně na začátku září v prostorách Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a v roce 2012 nově i Fakulty informačních technologií VUT.

Program je pravidelně obměňován, primárně je však zaměřen na portálové technologie. V roce 2011 byla do programu přidána i témata spojená s projektovým managementem a životním cyklem projektu.

Cílem akce je ukázat studentům, jakým způsobem se ve společnosti IBA CZ vedou projekty, jaké technologie jsou využívány k vývoji portálových aplikací a na praktických příkladech jim předat co nejvíce zkušeností z komerčních projektů.

Chcete se dozvědět více o Software Summer Campu? Navštivte stránku věnovanou této akci.

Podnikové portály

Od roku 2010 je součástí výuky jarního semestru na Masarykově univerzitě v Brně předmět Podnikové portály, který kompletně zajišťuje společnost IBA CZ.

Hlavní náplní výuky je seznámení se s problematikou tvorby moderních podnikových portálů, jejich architekturou, návrhem a samotným vývojem portletů. Nechybí také představení portálů z business pohledu.

Na podzim roku 2012 jsme zahájili výuku tohoto předmětu i na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze.

Další činnosti

Další činností, které se věnujeme v rámci průmyslového partnerství s Masarykovou univerzitou, je vedení diplomových a bakalářských prací.

Loga IBA CZ

Pravidla pro používání log a přípustné barevné varianty loga najdete v  Design manuálu.

Barevné logo IBA Group ve formátu PNG

9 kB

Barevné logo IBA Group ve formátu EPS

1379 kB

Bílé logo IBA Group ve formátu PNG

9 kB

Bílé logo IBA Group ve formátu EPS

641 kB

Fakturační údaje:

IBA CZ, s.r.o.
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5
IČ: 25783572
DIČ: CZ25783572
Banka: ČSOB a.s. Praha 1
DUNS: 366932346

Pro fakturaci v CZK:

ČU: 577211523/0300
IBAN: CZ5203000000000577211523
SWIFT: CEKOCZPP

Pro fakturaci v EUR:

ČU: 577211793/0300
IBAN: CZ3703000000000577211793
SWIFT: CEKOCZPP

Email: faktury@ibacz.eu