Zlínský kraj

Zlínský kraj

Portál úředníka - moderní prostředí zajišťující jednotný přístup k informacím. Vlastní datové úložiště. Intranet i portály pro komunikaci odborů, týmů a zřizovaných organizací a speciální aplikace na míru.

Portál úředníka Zlínského kraje

Zadání klienta

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit moderní prostředí, které zajistí jednotný přístup k informacím napříč celýmkrajským úřadem. Má sumarizovat informace z dílčích informačních systémů a v některých oblastech nahradit původní, technologicky nevyhovující systém.

Naše řešení

Portál úředníka představuje řešení složené ze čtyř dílčích struktur:

  • Intranet – určený pro správu a sdílení informací souvisejících s vnitřním fungováním krajského úřadu jako celku.
  • Portál pro komunikaci odborů a oddělení – zaměřený na sběr, zpracování a prezentaci informací dle oborového významu.
  • Portál pro komunikaci týmů – vytvořený pro týmovou práci a sdílení informací v rámci pracovních skupin.
  • Portál pro zakládané a zřizované organizace – usnadňuje komunikaci, spolupráci a poskytování služeb krajskéhoúřadu směrem k externím subjektům

Aplikace na míru dělají z portálu jedinečný systém

Realizační platformou byl zvolen Liferay Portal Comunity Edition ve verzi 6.1. Pro zajištění udržitelnosti systému do budoucna byly maximálně využity již vytvořené funkcionality. Současně byly doplněny o speciální aplikace na míru tak, aby byly naplněny všechny požadavky zadavatele.

Celé řešení již ze své povahy není uzavřené a má tak velkýrozvojový potenciál.