Panasonic

Panasonic

Systém pro elektronický oběh dokumentů - rychlejší a jednodušší vyřízení interních procesů. Digitalizace a archivace papírových i elektronických dokumentů a snadné vyhledávání.

Dodávka systému pro elektronický oběh dokumentů

Zadání klienta

Cílem projektu bylo implementovat procesy, které umožní zákazníkovi jednodušší a rychlejší vyřízení interních záležitostí. Typickým příkladem je proces schválení služební cesty, žádost o služební auto, schvalování technických změn a jiné.

Dalším požadavkem bylo vytvořit vhodné prostředí pro digitalizaci a archivaci papírových i elektronických dokumentů a nad těmito dokumenty zajistit jednoduché a rychlé třídění či vyhledávání.

Naše řešení: Jednotné a ucelené řešení pro každodenní použití

Účelem projektu bylo zjednodušení procesního řízení v rámci společnosti Panasonic spojeného s vytvářením, schvalováním a archivací procesních formulářů a dokumentů. Řešení postavené na technologii IBM FileNet zákazníkovi přineslo jednotný a ucelený systém každodenní interní agendy.

IBM FileNet P8 je otevřený systém a rozhraní umožňující integraci pomocí standardních WebServices (.NET, JAVA) nebo služeb tzv. rest API do okolních systémů zákazníka. V rámci řešení byl implementován modul IBM Content Manager a IBM Case Manager (Workflow modul) pro zajištění požadavku na robustní systém umožňující využití procesů.

Pomocí základních funkcionalit platformy FileNet jsou zajištěny požadavky na verzování, archivaci, indexaci, anotace atd. Jednotlivé formuláře pro každý proces jsou vyvinuty dle přání zákazníka (podpora jazykových mutací CZ / EN), primárně pomocí technologie JS DOJO.

Pro archivaci papírových dokumentů IBA CZ implementovala nástroj Datacap sloužící pro vytěžování informací z naskenovaných dokumentů. Celé řešení je pak napojeno na systémy SAP a SharePoint.

Nové řešení elektronického oběhu dokumentů již nyní pomáhá personálnímu oddělení se zápůjčkou služebního vozidla, s plánováním zdrojů nebo s procesy souvisejícímise změnami funkčního či mzdového zařazení.